Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности

Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности

Цена: 15 лв

Рейтинг на продавача:  няма рейтинг

Предвид трудността в изследване на мащабността на за­дадената тема настоящото изследване няма амбицията да даде готови решения на всички проблеми, с които се сблъскват ре­сурсните учители в началото на кариерата си.
Проучването се осъществява с нагласата за по-успешна практическа реализа­ция на ресурсното подпомагане, което да подпомогне успешно­то приобщаване на децата и учениците в общообразователната среда в България.
Тук следва да отбележим, че разглежданият в настоящото изследване проблем у нас към момента не е достатъчно добре анализиран и разработен предвид трудността в проучването и мащабността.

Монографията е предназначена за студенти по специална педагогика и от всички специалности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които завършват учителска правоспособност, учи­тели от различни образователни степени и етапи на държавни­те и частните училища в България.А също така и за всички специалисти в педагогическата практика и за родители, които имат отношение към разглежданата проблематика и въпросите на съвременното българско образование.

Надявам се този труд да даде отговори на важни въпроси, свързани с грижите, възпитанието, обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности у нас, и в същото време да генерира нови идеи в контекста на приобщаващото образование, както и да стимулира нови изсле­дователски търсения в областта, така и в сродни научни области.

Състояние на книгата:  Отлично

Опции за доставка:
Срок за доставка три дена, разходите по изпращане са за сметка на купувача

Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: